Specifikationer Microsoft

Här finns en sammanställning över specifikationer för vårt webbhotell, IIS.

Version

IIS 7.0
Komponenter

* ASP.NET 3.5 SP1 (samt ASP.NET 2.0)
* PHP 5.2.11
* MySQL Connector/ODBC 5.1.5
* MySQL Connector/Net 6.0.4
* AspUpload 3.0.0.6
* AspJpeg 2.0.0.1
* JMail 4.5

Säkerhetsnivå (Trust Level)

Säkerhetsnivån är satt till Trust Level Medium och körs med nedan tillägg. För utförlig information, vänligen se web.config.

* FileIOPermission inom den egna applikationen (katalogen)
* SmtpPermission (ConnectToUnrestrictedPort) för anslutning till extern server
* OdbcPermission för anslutning till extern server
* OleDbPermission för anslutning till extern server
* SqlClientPermission för anslutning till extern server
* WebPermission för anslutning till extern källa
* SocketPermission för anslutning till extern sockets
* ReflectionPermission med flaggan RestictedMemberAccess

Standarddokument (Default Documents)

* default.aspx
* default.htm
* default.asp
* index.htm
* index.html
* index.php
* index.asp

Om ni saknar svar på er fråga, vänligen kontakta oss.

OBS Vi erbjuder i dagsläget ingen webbstatistik för IIS-webbplatser, men GoogleAnalytics fungerar ju alltid.