Specifikationer Linux

Här finns en sammanställning över specifikationer för vårt webbhotell, Apache.

Version

Apache 2.2.8
Språk

PHP 5
Komponenter

Se PHP-info för komponent- och versionsinformation.

Standarddokument (Directory Index)

* index.html
* index.php
* index.xhtml
* index.htm
* index.shtm
* index.shtml
* default.html
* default.htm

Om ni saknar svar på er fråga, vänligen kontakta oss.